Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι μήνες αφιερωμένοι στην πολυμορφία και τη διαφορετικότητα στην Ευρώπη, με τον Μάιο να αναγνωρίζεται ως Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας και τον Ιούνιο ως Μήνας Διαφορετικότητας σχετικά με θέματα LGBT. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη σημαντικότητα του εορτασμού αυτών των μηνών και πώς η Interamerican υποστηρίζει τη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από το Diversity Charter of Greece.

Γράφει ο Τάσος Μπερμπάτης

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας – Μάιος

Κάθε Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τον Ευρωπαϊκό Μήνα Πολυμορφίας με στόχο την προώθηση των προσπαθειών για τη δημιουργία ισότιμων και συμπεριληπτικών εργασιακών περιβαλλόντων. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2020 και περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν τη σημασία της πολυμορφίας και της ένταξης. Σύμφωνα με μελέτη του 2023, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι διακρίσεις είναι ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους, ενώ το 21% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι υπέστησαν διακρίσεις ή παρενόχληση κατά το περασμένο έτος. Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για συνεχή ευαισθητοποίηση και δράσεις που προάγουν την ισότητα.

Ο Μήνας Διαφορετικότητας και LGBT – Ιούνιος

Ο Ιούνιος είναι γνωστός ως Μήνας Υπερηφάνειας της Διαφορετικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των ατόμων LGBT. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες αυτού του μήνα στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα LGBT και στην προώθηση ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το Human Rights Campaign Foundation, το 46% των ατόμων LGBTQI+ δεν αποκαλύπτουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα στον χώρο εργασίας, ενώ το άγχος από την ανάγκη να κρύβουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα έως και 40%. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη για πολιτικές που προάγουν τη συμπερίληψη και την υποστήριξη των ατόμων LGBTQI+.

Πρωτοβουλίες της Interamerican για την Πολυμορφία και τη Διαφορετικότητα

Η Interamerican έχει ήδη υιοθετήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι το πρόγραμμα Mentoring for Women in Leadership, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις μέσω καθοδήγησης από έμπειρες ηγέτιδες της ελληνικής αγοράς. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει στις συμμετέχουσες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προχωρήσουν στην καριέρα τους, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της γυναικείας παρουσίας σε ηγετικούς ρόλους.

Επιπλέον, το Reverse Mentoring Program προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στα ανώτερα διοικητικά στελέχη να μάθουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους νεότερους εργαζόμενους, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των γενεών. Αυτό ενισχύει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την καινοτομία και την ενσωμάτωση νέων ιδεών.

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία είναι η εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων εργασίας και δυνατότητας εξ αποστάσεως εργασίας. Αυτή η πρακτική επιτρέπει στους εργαζόμενους να προσαρμόζουν το ωράριό τους και τον τόπο εργασίας τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις, προωθώντας έτσι την ισορροπία εργασίας-ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το portfolio μας, με περισσότερες ενέργειες και πολιτικές που θα ενισχύσουν την εταιρική συμπερίληψη.

Υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η Interamerican είναι έτοιμη να υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας από το Diversity Charter of Greece μέσα στον Ιούνιο. Η υπογραφή αυτής της Χάρτας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίσημη δέσμευση της εταιρίας στις αρχές της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Η Χάρτα Διαφορετικότητας είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που προάγει την ίση μεταχείριση και την αποδοχή όλων των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

Η δέσμευση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν πιο συμπεριληπτικό χώρο εργασίας, όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ασφαλής και μοναδικός. Μέσω της υπογραφής της Χάρτας, η Interamerican θα συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα, ενώ θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Κλείνοντας…

Η προώθηση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός υγιούς, παραγωγικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες της Interamerican, σε συνδυασμό με την επικείμενη υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας στην ενίσχυση της συμπερίληψης και της ίσης μεταχείρισης για όλους τους εργαζομένους μας.