Ανακαλύψτε ειδήσεις και καλές πρακτικές από όλες τις Opcos

Η δέκατη έκδοση του Achmea Worldwide newsletter υλοποιήθηκε με την αρχισυνταξία της Ιnteramerican. Στις σελίδες του θα διαβάσετε εμπνευσμένες ιστορίες, ιδέες και καλές πρακτικές από την ACHMEA, την Onlia, τη Eureko Sigorta και την ACHMEA Australia.

Κυκλοφόρησε το 10ο τεύχος του worldwide Newsletter όλων των Opcos της ACHMEA, “Achmea Worldwide Update,” από την Ιnternational Εditorial Τeam, με σκοπό να επικοινωνήσει θέματα που ενισχύουν τη διεθνή μας κοινότητα και υποστηρίζουν τη στρατηγική “Sustainable Living Together” της ACHMEA.

Δείτε το newsletter εδώ:

Σε αυτό τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε και να πάρετε έμπνευση από νέα της ACHMEA, της Eureko Sigorta, της Onlia και της ACHMEA Australia.

Παράλληλα, όπως σε κάθε τεύχος έτσι και σε αυτό, προβάλλονται οι δικοί μας άνθρωποι και τα έργα τους.

Αν η ομάδα σας έχει να μοιραστεί διεθνώς κάποια ιστορία που την κάνει υπερήφανη, επικοινωνήστε με τη συνάδελφο Δανάη Μακρή makrid@interamerican.gr.

Το “Achmea Worldwide Update” αποτελεί ένα εργαλείο σύνδεσης, έμπνευσης και ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών ανάμεσα στους ανθρώπους της ACHMEA INTERNATIONAL, INTERAMERICAN, ONLIA, UNION, EUREKO SIGORTA και ACHMEA AUSTRALIA και κυκλοφορεί 4 φορές το χρόνο.

Δείτε το newsletter εδώ: