Οφέλη, ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τάσεις που επικρατούν στη μετά την πανδημία εποχή.

Η Ομαδική ασφάλιση είναι πλέον θεσμός που αφορά όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στις μικρομεσαίες. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο διοίκησης, αφού οι παροχές αξιολογούνται από τους εργαζόμενους ως οι πιο σημαντικές μετά τη μισθοδοσία. Διαβάστε περισσότερα στη συνέντευξη του Γιώργου Πλωμαρίτη, διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business, στο περιοδικό «Ιδιωτική Ασφάλιση».

Content contributors: Γιώργος Πλωμαρίτης

Ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν στην εποχή μας για τις επιχειρήσεις τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης. Τα οφέλη πολλαπλά, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Για τους μεν εργοδότες πέρα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αφοσίωσης των στελεχών και των υπαλλήλων τους, προσφέρουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τους εργαζόμενους, σε μία εποχή που οι παροχές του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων υποβαθμίζονται συνεχώς, οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα μέσο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, αλλά και για να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό συμπλήρωμα του εισοδήματός τους όταν συνταξιοδοτηθούν.

Οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Σε μία επιχείρηση που βρίσκεται είτε στο αρχικό στάδιο αναζήτησης Ομαδικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους σε αυτή είτε σε διερεύνηση της αγοράς για εναλλακτικές προτάσεις, λέμε ότι ένα πρόγραμμα Ομαδικής ασφάλισης αποτελεί σήμερα για κάθε εργοδότη πράξη υψίστης κοινωνικής ευθύνης. Η Ομαδική ασφάλιση είναι πλέον θεσμός όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρομεσαίες. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο διοίκησης, αφού οι παροχές αξιολογούνται ως οι πιο σημαντικές μετά τη μισθοδοσία. Ας μην παραβλέπουμε επίσης και το γεγονός ότι η δαπάνη είναι σχετικά μικρή, ενώ η παροχή και τα οφέλη για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση είναι πολλαπλά, ιδιαίτερα αν συμπεριληφθούν σε αυτά και τα φορολογικά οφέλη. Εφόσον η διοίκηση της εταιρίας έχει επίγνωση της αξίας των παροχών της ομαδικής ασφάλισης, να προβεί σε άμεση καταγραφή και προτεραιοποίηση των αναγκών του προσωπικού της, να επιλέξει την κατάλληλη ασφαλιστική εταιρία, αλλά και εκείνον το συνεργάτη που θα εγγυηθεί για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ομαδικό Υγείας ή Ομαδικό Συνταξιοδοτικό;

Τι θα πρέπει να επιλέξει μία επιχείρηση που θέλει να προσφέρει στους εργαζόμενούς της ομαδική ασφάλιση; Ομαδικό Υγείας ή Ομαδικό Συνταξιοδοτικό; Και τα δύο προγράμματα ασφάλισης καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των ασφαλισμένων. Το Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας καλύπτει ανάγκες πιο άμεσες, ενώ το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό προνοεί για το μέλλον. Σε μία περίοδο αβεβαιότητας, είναι λογικό το Ομαδικό πρόγραμμα υγείας να είναι μεγαλύτερης προτεραιότητας. Άλλωστε τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι τα πιο δημοφιλή προγράμματα στο χώρο των επιχειρήσεων, γιατί εξασφαλίζουν από την πρώτη στιγμή τον ασφαλισμένο από τις συνέπειες απρόβλεπτων αλλά και προβλέψιμων γεγονότων, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ουσία της παροχής.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργείται στον ασφαλισμένο για σύνταξη και το φορολογικό πλεονέκτημα που ισχύει τα τελευταία χρόνια για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα υγείας είναι τα πιο δημοφιλή, θεωρώ πολύ δύσκολο να επιλέξω ποιο πρόγραμμα είναι μεγαλύτερης προτεραιότητας. Ειδικότερα για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, που προϋποθέτουν σεβαστό χρονικό διάστημα προκειμένου να σχηματιστεί ένα σημαντικό κεφάλαιο που να ικανοποιεί τον ασφαλισμένο στη λήξη του, κρίνεται σκόπιμο για μία εταιρία να σκεφτεί και να προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση προγράμματος».

Για τις αυξήσεις των ασφαλίστρων

Ένα από τα κατάλοιπα που μας άφησε όμως η πανδημία είναι και η μεγάλη αύξηση στα ασφάλιστρα που σημειώνεται κατά την ανανέωση των Ομαδικών Προγραμμάτων Υγείας τους τελευταίους μήνες. Που οφείλεται αυτή η τάση και θα διατηρηθεί και στο προσεχές μέλλον; Οι αυξήσεις που σημειώνονται στα ασφάλιστρα των Ομαδικών Προγραμμάτων Υγείας οφείλονται κυρίως σε δύο λόγους: Πρώτον στο υψηλό κόστος των αποζημιώσεων το 2022, το οποίο συνεχίζεται και το 2023 -σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα- και κατά δεύτερο λόγο στον πληθωρισμό.

Η έξαρση των αποζημιώσεων οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι πολίτες δεν είχαν πρόσβαση στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να αναβάλλουν όλα τα προγραμματισμένα περιστατικά που αφορούσαν την υγεία τους. Αυτό, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που προκάλεσε το άλμα του πληθωρισμού ενέτεινε ή προκάλεσε την αύξηση σοβαρών παθήσεων, ενώ παρατηρείται αξιοσημείωτη επιβάρυνση της ψυχικής υγείας. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη χρήση του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι και ο πληθωρισμός, που εκτίναξε τις τιμές σε νοσήλια και εξετάσεις.

Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχει αύξηση και στα ασφάλιστρα των Ομαδικών Προγραμμάτων Υγείας. Θεωρώ όμως ότι το επόμενο διάστημα θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα υπάρξει μια ισορροπία και θα επέλθει μία σταθερότητα και στα ασφάλιστρα.