Δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων μας!

Μαθαίνουμε περισσότερα για τις δύο έννοιες που στόχο τους έχουν να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί, και αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα.

Αρθρογράφος: Χριστιάννα Γιαννιώτη και Editor: Τάσος Μπερμπάτης

Προσωπικά θα ήθελα αυτό το θέμα να μην το συζητάμε. Να είναι δεδομένο. Όχι στην Interamerican, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλον τον κόσμο. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, στο σπίτι, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας. Αλλά δεν είναι. Και για όσο διάστημα δεν είναι θα το συζητάμε, ξανά και ξανά, μέχρι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα και καλύτερα.

Η Διαφορετικότητα και η Συμπερίληψη που τόσο ακούμε τελευταία είναι δύο έννοιες αλληλένδετες αλλά όχι ταυτόσημες! Ο στόχος της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί, και αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα.

Ο όρος Διαφορετικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορές μεταξύ ανθρώπων και αφορά την εκπροσώπηση ή τη σύνθεση μιας ομάδας από άτομα που δεν έχουν όμοια μεταξύ τους χαρακτηριστικά. Οι διαφορές μπορεί να είναι: εμπειρίες ζωής, τύποι προσωπικότητας, φυλή, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τάξη, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, χώρα καταγωγής, ικανότητα – ακουστική, κινητική κ.λπ.-, πνευματικές παραδόσεις και προοπτικές, πολιτιστικές, πολιτικές, θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις.

Η Συμπερίληψη, από την άλλη, αφορά το πόσο καλά εκτιμώνται και ενσωματώνονται στο κάθε περιβάλλον η παρουσία, οι απόψεις και οι συνεισφορές των διαφορετικών ανθρώπων. Μία κουλτούρα συμπερίληψης είναι αυτή που φροντίζει να καταπολεμάται κάθε συνειδητή και ασυνείδητη µεροληψία που απορρέει από τη διαφορετικότητα, καθώς και όποιες επακόλουθες συµπεριφορές και ενέργειες.

Η McKinsey σε μία παγκόσμια έκθεση το 2020 που διερευνά τα επίπεδα Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης στις επιχειρήσεις, διαπίστωσε ότι σχετικά με τη Διαφορετικότητα η γενικότερη αντιμετώπιση είναι κατά 52% θετική, αλλά για τη Συμπερίληψη το ποσοστό θετικής προδιάθεσης μειώνεται στο 30%.

Τι σημαίνει αυτό; Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο πρόθυμες να εντάξουν στο εργατικό δυναμικό τους άτομα από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, κουλτούρες, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ., δεν φροντίζουν να διασφαλίσουν ότι η εμπειρία του εργαζόμενου (Εmployee Εxperience) από αυτές τις ομάδες, θα είναι θετική.

Τα οφέλη ενός περιβάλλοντος Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Η Διαφορετικότητα και η Συµπερίληψη, αποδεδειγμένα, προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Ας μιλήσουμε για τα βασικότερα από αυτά που προσφέρει σε έναν οργανισμό.

Εκτίμηση

Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν αποδεκτοί και ισότιμα μέλη μιας ευρύτερης ομάδας, τότε τα επίπεδα ευτυχίας και παραγωγικότητας αυξάνονται, καθώς αισθάνονται ότι η προσπάθεια και η συνεισφορά τους εκτιμάται.

Ελευθερία έκφρασης

Πρακτικές και ενέργειες Συμπερίληψης επιτρέπουν στους εργαζόμενους να ακούγεται ο λόγος, οι ιδέες τους, να αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και σεβασμό.

Καινοτομία, Ευελιξία και Δημιουργικότητα

Με τη Συμπερίληψη, η συμμετοχή περισσότερων, διαφορετικών ανθρώπων στο διάλογο, σε brainstorming, στην υλοποίηση των projects ενισχύεται. Ομοίως ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μελών και το «out-of-the-box thinking» που οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και πρακτικές.

Καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων

Σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας, διαπιστώθηκε ότι όταν οι ομάδες αποτελούνται από ένα κράμα διαφορετικών μεταξύ τους μελών, τότε είναι σε θέση να επιλύουν ευκολότερα και καλύτερα πολύπλοκα προβλήματα. Αυτό προκύπτει γιατί η διαφορετική οπτική γωνία και εμπειρίες του καθενός αυξάνει τη συνολική γνώση της ομάδας.

Καλύτερη κατανόηση των πελατών

Σύμφωνα με το Harvard Business Review, οι πολυποίκιλες ομάδες, έχουν κατά μέσο όρο 152% περισσότερες πιθανότητες από μια άλλη ομάδα, με λιγότερη διαφορετικότητα στα μέλη της, να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των πελατών, καθώς οι διάφορες κατηγορίες πελατών «εκφράζονται» και εκπροσωπούνται καλύτερα στις ποικιλόμορφες ομάδες.

Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη – Θεμελιώδεις έννοιες για την Interamerican

Για όλους τους παραπάνω λόγους και καθώς η Interamerican είναι μια εταιρία που αγκαλιάζει την διαφορετικότητα και επιδιώκει την δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που ο κάθε εργαζόμενος θα είναι απόλυτα ελεύθερος να εκφράσει την μοναδικότητά του, αποφασίσαμε να εξετάσουμε σε βάθος το θέμα του Diversity & Inclusion στην Έρευνα Γνώμης Προσωπικού 2022 που «τρέχει» αυτή την στιγμή. Σκοπός μας είναι το εργασιακό μας περιβάλλον να γίνει ακόμα καλύτερο, ώστε κάθε φωνή να ακουστεί, και κάθε εργαζόμενος να νιώθει άνετα να είναι ο εαυτός του.

Ασφάλεια, σεβασμός, ελευθερία, αποδοχή είναι για εμένα τα χαρακτηριστικά μίας κουλτούρας Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης. Μία κουλτούρα που σου επιτρέπει απλά να «είσαι αυτό που είσαι». Και ακόμη και αυτή τη στιγμή που το γράφω, με κάνει να χαμογελάω