Ή πως θα αξιοποιήσουμε πιο αποδοτικά το Leapsome

Όσο και να τονίσουμε τη σημασία της ανατροφοδότησης δεν είναι αρκετό. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη ατόμων, ομάδων και οργανισμών.

Η ανατροφοδότηση και μάλιστα η 360ο, όταν συνδυαστεί με τα προσωποποιημένα πλάνα ανάπτυξης αποτελούν μοναδικά όπλα στη φαρέτρα των ανθρώπων για να βελτιώσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και κατ’ επέκταση την απόδοσή τους.

Γράφει η Χριστιάνα Γιαννιώτη

Τι είναι η ανατροφοδότηση 360ο ;

Η ανατροφοδότηση 360 (360ο feedback) μοιρών είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας εργαζόμενος λαμβάνει εποικοδομητικά σχόλια από τους προϊσταμένους του (downward feedback), τους ομόβαθμους (peer-to-peer feedback) και τους υφισταμένους του (upward feedback)  προκειμένου να εντοπίσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, με απώτερο σκοπό στη συνέχεια να λάβει μέτρα για την αυτό-βελτίωσή του.

Τι είναι τα προσωποποιημένα πλάνα ανάπτυξης;

Είναι τα μέτρα που μόλις αναφέραμε ότι θα λάβει ο εργαζόμενος προκειμένου να αναπτύξει τις περιοχές του εαυτού του που η 360ο ανατροφοδότηση του έχει δείξει πως χρήζουν επένδυσης! Μπορεί να αφορούν τεχνικές ικανότητες, δεξιότητες ή συμπεριφορές. Οι ικανότητες / δεξιότητες / συμπεριφορές που ορίζει ότι θέλει να αναπτύξει ο εργαζόμενος μαζί με το πλάνο ανάπτυξής τους συνθέτουν το προσωποποιημένο πλάνο ανάπτυξής του. Τα πλάνα ανάπτυξης τα συνθέτει κάθε εργαζόμενος σε συνεργασία με τον επικεφαλής του. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους πάλι, είναι αποκλειστική ευθύνη του εργαζομένου. Ο επικεφαλής είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή.

Γιατί χρησιμοποιούμε το εργαλείο Leapsome για την ανατροφοδότηση; 

Στην Ελληνική κουλτούρα, όπως και σε πολλές άλλες κουλτούρες του κόσμου,  η ανατροφοδότηση είναι κάπως ενοχοποιημένη. Συνεπώς πολλοί εργαζόμενοι δεν αισθάνονται άνετα να μοιραστούν κατά πρόσωπο την ειλικρινή άποψή τους με τους συναδέλφους τους πόσο μάλλον με προϊσταμένους τους. Το εργαλείο βοηθά καθώς προσφέρει πρώτον ανωνυμία στους χρήστες αλλά και τη δυνατότητα να δίνουν «αυτοματοποιημένα σχόλια» για κάθε ερώτηση. Τι σημαίνουν όμως τα «αυτοματοποιημένα σχόλια» και είναι αρκετά από μόνα τους;

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή = Συχνά δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου. Χρειάζεται σαφή κατεύθυνση και έντονη υποστήριξη. Πρόθυμος ή ικανός να βελτιωθεί, αλλά δεν καταφέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν παρατηρούνται οι κατάλληλες συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Χρειάζεται βελτιωτικές κινήσεις = Κάποιες φορές ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου και άλλες όχι. Χρειάζεται κατεύθυνση και υποστήριξη. Πρόθυμος ή ικανός να βελτιωθεί, αλλά χρειάζεται βοήθεια προκειμένου να καταφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν παρατηρούνται συχνά οι κατάλληλες συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση = Αυτό σημαίνει ότι ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες και απαιτήσεις του ρόλου του και μερικές φορές τις υπερβαίνει. Επιτυγχάνει την πλειονότητα των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Χρειάζεται ελάχιστη καθοδήγηση και υποστήριξη. Τις περισσότερες φορές παρατηρούνται οι κατάλληλες συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Συχνά ξεπερνά τις προσδοκίες = Αυτό σημαίνει ότι πολύ συχνά υπερβαίνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του ρόλου του. Χρειάζεται ελάχιστη έως καθόλου πρόσθετη κατεύθυνση για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Πάντα παρατηρούνται οι κατάλληλες συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο = Αυτό σημαίνει ότι πάντα ξεπερνά τις προσδοκίες και απαιτήσεις του ρόλου του. Επηρεάζει τους συναδέλφους του να έχουν καλύτερη απόδοση δρώντας σαν role model. Βοηθά στην επίτευξη στόχων που ξεφεύγουν από το ρόλο του. Αποτελεί πρότυπο και επηρεάζει θετικά τους συναδέλφους του ώστε να παρουσιάζουν τις κατάλληλες συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Τα αυτοματοποιημένα σχόλια είναι ένας οδηγός – βοηθός για τους χρήστες και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μόνα τους εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας να καταλάβουν τι κάνουν καλά και τι μπορούν να κάνουν καλύτερα. Ειδικά όταν «χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή» ή «χρειάζεται βελτιωτικές κινήσεις» προτείνεται ανεπιφύλακτα να δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ώστε να βοηθήσουμε τον αποδέκτη να καταλάβει τι πρέπει να διορθώσει σχετικά με τη συγκεκριμένη δεξιότητα ή συμπεριφορά.

Πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι κάθε σχόλιο που κάνουμε, στόχο έχει την υποστήριξη του συναδέλφου στο να γίνει καλύτερος και όχι απλά για να ασκήσουμε κριτική (Always Assume Positive Intent).

Και αφού λάβουμε την ανατροφοδότηση, ποια τα επόμενα βήματα;

Η διαδικασία είναι … κυκλική. Κάνουμε κάτι, παίρνουμε ανατροφοδότηση για το πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα, αξιολογούμε την ανατροφοδότηση, φτιάχνουμε ένα πλάνο βελτίωσης, το υλοποιούμε και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Άρα αφού λάβουμε την ανατροφοδότηση, την αξιολογούμε, θέτουμε στόχους και βρίσκουμε τρόπους να τους επιτύχουμε.

Η συζήτηση αυτή γίνεται με τον επικεφαλής μας. Μαζί επιλέγουμε στόχους (βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους) – το “τι” θέλουμε να πετύχουμε – και ορίζουμε πλάνο ενεργειών – το “πώς” θα το επιτύχουμε. Το πλάνο ενεργειών μπορεί να περιέχει παρακολούθηση σεμιναρίων, ανάγνωση βιβλίων, συμμετοχή σε εργαστήρια, παρακολούθηση LinkedIn learning paths, συμμετοχή σε project(s), mentoring, coaching, ανάληψη μίας νέας υπευθυνότητας και ό,τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την επιθυμητή δεξιότητα.

Το εργαλείο Leapsome μας υποστηρίζει και σε αυτό αφού μπορούμε να θέτουμε στόχους προσωπικής ανάπτυξης και να τους παρακολουθούμε εύκολα και γρήγορα.

Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία;

Για εμάς! Η ικανότητα να βελτιώνεται κάποιος συνεχώς είναι ασπίδα και όπλο μαζί. Είναι το μέσο που βοηθά τον άνθρωπο να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε έρθει στο δρόμο του, επαγγελματικό και μη, και φυσικά να χτίζει καλύτερες σχέσεις με τους γύρω του. Η ανατροφοδότηση είναι δώρο και γι’ αυτό πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ακριβώς έτσι – να την προσφέρουμε απλόχερα και να την δεχόμαστε λέγοντας ευχαριστώ J  και στη συνέχεια να θέτουμε στόχους, μικρούς ή μεγάλους και να τους επιτυγχάνουμε. Γιατί; Για εμάς! 🙂