Άνθρωποι με διαφορετική ηλικία, εμπειρίες, παραστάσεις και προσδοκίες μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο εργασίας και συνεπώς τους ίδιους στόχους. Γνωρίζοντας καλύτερα τις διαφορετικές γενιές μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να συνεργαστούμε αρμονικά.

Γράφει η Χριστιάνα Γιαννιώτη

Είμαστε στο 2022. Αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας συνυπάρχουν και συνεργάζονται τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές γενιές. Αυτοί είναι οι «Baby Boomers», οι «Gen X-ers», οι «Millennials» και οι «Gen Z-ers».

Ο καθένας μας έχει το δικό του παρελθόν, το οποίο συνθέτουν διαφορετικό background και εμπειρίες. Συνυπάρχουμε σε ένα κοινό παρόν και σίγουρα θα μοιραστούμε ένα κοινό μέλλον.  

Το ίδιο ισχύει και στο περιβάλλον της Interamerican, όπου όλοι κληθήκαμε να ανταποκριθούμε – άλλοι πιο γρήγορα και άλλοι πιο αργά – στο νέο εργασιακό μοντέλο που απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Παράλληλα η οικογένειά μας μεγαλώνει, με νέους συναδέλφους που ανήκουν σε πιο νέες γενιές και βλέπουν με πολύ διαφορετικό τρόπο τα πράγματα.

Ίσως κάποιοι βιώνουν στην πράξη αυτό που λέμε χάσμα γενεών! Ορισμός του «επαγγελματισμού» στην συμπεριφορά, ενδυμασία, λεξιλόγιο, χρήση μικτών ελληνικών – αγγλικών, ευέλικτα ωράρια, εργασία από το σπίτι, είναι ζητήματα τα οποία στο παρελθόν ήταν αντικείμενα έντονης συζήτησης. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και σε μεγάλο βαθμό συνθέτουν το πολύ διαφορετικό επιχειρηματικό τοπίο στο οποίο καλούμαστε να συνυπάρξουμε και φυσικά να αποδώσουμε.

Πώς μπορούν οι διαφορετικές γενιές να συνεργαστούν μεταξύ τους αντλώντας αξία από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση αλλά και δημιουργώντας αξία για τον οργανισμό;

Αρχικά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι διαφέρουμε. Και αυτό είναι αποδεκτό. Και αυτό είναι καλό! Για την ακρίβεια, είναι τεράστιο πλεονέκτημα και για τον καθένα μας ξεχωριστά αλλά και για τον οργανισμό. Μέσα από την αλληλεπίδραση και συνεργασία διαφορετικών ανθρώπων προκύπτουν οι πιο καινοτόμες ιδέες!

Ας δούμε όμως τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε γενιάς. Κατανοώντας την οπτική του άλλου, μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα και περισσότερο.

Baby boomers:

Οι baby boomers είναι γεννημένοι μεταξύ 1946-1964. Είναι γενικά αισιόδοξοι και αυτό που απολαμβάνουν είναι να μεταλαμπαδεύουν τη σοφία και την εμπειρία τους (mentoring) στους νεότερους. Διακατέχονται από ισχυρό εργασιακό ήθος.  

Προτιμούν να εργάζονται σε οργανισμούς με σαφή ιεραρχία και αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες να κάνουν mentoring σε νέους εργαζομένους. Ο σεβασμός είναι αξία απαράβατη για αυτούς.

Gen X-ers:

Οι Gen-Xers είναι γεννημένοι μεταξύ 1965-1979. Είναι και θέλουν να αισθάνονται ανεξάρτητοι. Έχουν καινοτόμες ιδέες και είναι ιδιαιτέρως επικοινωνιακοί.

Στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται τους αρέσει να ασχολούνται με την επίλυση προβλημάτων και να συνεργάζονται με ικανούς συναδέλφους. Η αυτονομία τους είναι απαραίτητη για να αποδώσουν τα μέγιστα.

Millennials:

Οι Millennials είναι γεννημένοι μεταξύ 1980-1995. Έχουν μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία, είναι συνεργατικοί και τους απασχολεί το κοινό καλό.

Θέλουν η εργασία τους να έχει νόημα και σκοπό, να σημαίνει κάτι γι’ αυτούς αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Θέλουν και αποζητούν να εκπαιδεύονται πάνω σε νέες δεξιότητες και τους αρέσει η ευελιξία στο εργασιακό περιβάλλον.

Gen Ζ-ers (1996-…):

Τέλος, οι Gen-Ζers είναι γεννημένοι μετά το 1996. Η γενιά αυτή είναι “technology fluent” κάτι που σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι σαν μητρική τους γλώσσα. Είναι πρακτικοί και αποδίδουν καλύτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπου υπάρχει και είναι πλήρως σεβαστή και αποδεκτή η διαφορετικότητα.

Από την εργασία τους αναζητούν ανταγωνιστικούς μισθούς, mentoring και σταθερότητα.

Με οδηγό τις δεξιότητες (soft skills)

Στην Interamerican δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες (soft skills) για αυτό το λόγο! Συνδυάζοντας το τι μπορεί να προσφέρει ο ένας στον άλλον μπορούμε να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, οι Baby Boomers αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες να κάνουν mentoring σε νέους εργαζομένους. Οι Gen-Zers αναζητούν από την εργασία τους mentoring. Αναλόγως σε ποια γενιά ανήκουμε, ξέρουμε λοιπόν πού πρέπει να απευθυνθούμε ώστε να έχουμε μία κατάσταση win-win! Αντίστροφα οι “technology fluent” Gen-Zers μπορούν να βοηθούν τους Baby Boomers σε ό,τι χρειάζονται και είναι σχετικό με την τεχνολογία.

Οι νέοι τρόποι εργασίας ενδυναμώνουν τον εργαζόμενο και επενδύουν στη συνεργασία, την  αυτονομία και την ευελιξία. Αν έχετε στην ομάδα Gen X-ers και Millenials ξέρετε τώρα ότι μπορούν να συνεργαστούν άριστα και να αριστεύσουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Όσοι ανήκουν στις άλλες δύο γενιές θα χρειαστούν τη βοήθεια αυτών ώστε να προσαρμοστούν και να αποδώσουν τα μέγιστα.

Υπάρχουν τόσα άλλα παραδείγματα που μπορώ να δώσω αλλά δεν νομίζω πως είναι απαραίτητο. Το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, για πολλούς λόγους, και ένας εξ’ αυτών είναι η γενιά στην οποία ανήκει. Αν αφιερώσουμε λίγο χρόνο να καταλάβουμε ποιος είναι ο συνεργάτης μας, σε τι είναι καλός, σε τι χρειάζεται βοήθεια, πώς σκέφτεται και πώς ενεργεί, μπορούμε να αντλήσουμε τεράστια δύναμη, βοήθεια και γνώση και φυσικά να συνεργαστούμε πολύ καλύτερα.

Το «Diversity & Inclusion» δηλαδή ο σεβασμός στη διαφορετικότητα & η συμπερίληψη είναι ένα πλεονέκτημα για εμάς τους ίδιους αλλά και για όλον τον οργανισμό!