Meet the internal auditor! Η Έρρικα Παπανδρέου είναι proud to be Interamerican 

Η Έρρικα Παπανδρέου είναι η συνάδελφος που εγκαινιάζει το «Meet your colleague», μία μηνιαία στήλη που θέλει να δημιουργήσει περισσότερες γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους μας. Μέσα από τη συζήτησή μας, μπορούμε όλοι να μάθουμε περισσότερα για το αντικείμενο και την προσωπικότητα της Έρρικας. Μπορούμε ακόμα να φανταστούμε τρόπους για περισσότερη συνεργασία.

Συζήτηση με τη Δανάη Μακρή

 

Για την επαγγελματική της ταυτότητα

Είμαι επικεφαλής της ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον όμιλο Interamerican τα τελευταία 9 χρόνια. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα.  Προσθέτει αξία και  βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά την Interamerican να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους της, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι εποπτικές και νομοθετικές απαιτήσεις (Solvency II) έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης του Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο της διασφάλισης των βασικών αρχών της Εταιρικής διακυβέρνησης. Η διαφάνεια, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα  και η λογοδοσία είναι στοιχεία που περιγράφουν απόλυτα τους αντικειμενικούς στόχους του Εσωτερικού Ελέγχου, στον οποίο στηρίζεται το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης. Οι δραστηριότητες του  Εσωτερικού  Ελέγχου στοχεύουν στην: 

  • Αξιολόγηση του σχεδιασμού, της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας καθώς επίσης και των λειτουργιών
  • Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  • Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, διαδικασίες και συμβάσεις
  • Διασφάλιση  των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Στην ουσία, ο Εσωτερικού Έλεγχος αποτελεί τον έμπιστο σύμβουλο “Trusted Advisor” της Διοίκησης, που με τον συμβουλευτικό του ρόλο σε στρατηγικά έργα και με το «Helicopter View» που διαθέτει, προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση «αναδυόμενων» κινδύνων, οι οποίοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την λειτουργία ή τη φήμη της εταιρείας, και προτείνει τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για την αντιμετώπιση τους.   

Για την επιλογή του επαγγέλματός της

Ξεκίνησα την καριέρα μου, το 1996 ως εξωτερικός ελεγκτής της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers(PWC), υπεύθυνη για την διεξαγωγή  οικονομικών και συμβουλευτικών έργων σε πολλές εταιρείες χρηματοπιστωτικού ενδιαφέροντος. Η ασφαλιστική αγορά τράβηξε το ενδιαφέρον μου από την πρώτη στιγμή σαν ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον τομέας με πολλές προκλήσεις, κοινωνικό χαρακτήρα καθώς και συνεχόμενη ανάπτυξη, τόσο από πλευράς τεχνολογίας όσο και προϊόντων, και έτσι το 2000 ξεκινά το επαγγελματικό μου ταξίδι στην Interamerican.

Για την Interamerican

Η Interamerican μου έδωσε την ευκαιρία να πάω το επάγγελμα που αγαπάω ένα βήμα παραπάνω. Εμβάθυνα σε αυτό, με την απόκτηση πολλών Διεθνών επαγγελματικών τίτλων, όπως αυτόν του ορκωτού Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor) και του πιστοποιημένου ελεγκτή κατά της απάτης (Certified Fraud Examiner), ενώ παράλληλα μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσω Μεταπτυχιακό τίτλο στο Insurance Risk Management. 

Η μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία που μου χάρισε η Interamerican, ήταν να μου δώσει την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη της να πραγματοποιήσω το όραμα μου και να μετατρέψω τη παραδοσιακή εικόνα του «Ελεγκτή» – «Επιθεωρητή» σε αυτή του Ευέλικτου και  του «Έμπιστου Συμβούλου – «Trusted Advisor» της εταιρείας. 

Κάθε μέρα φροντίζω να κάνω ένα ακόμα βήμα για να εκπληρώνω το όραμά μου. Το επάγγελμά μου είναι το πάθος μου. Είναι πολύ σπάνιο αυτό, αλλά κάνω αυτό που με γεμίζει – I’m having fun! 

Για τα 3 milestones που ξεχωρίζει στην καριέρα της

 #1. Το 2013 με το διορισμό μου ως επικεφαλής της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου, υπήρξα η πρώτη γυναίκα από την τότε Ελληνική Διοίκηση που συμμετείχε στην Audit & Risk Committee της Interamerican, θέση που κατέχω μέχρι και σήμερα. Τότε είχα διαβάσει πολύ και είχα επιδοθεί σε σκληρή προετοιμασία. Αυτό που είχα παραλείψει να κάνω ωστόσο ήταν… να διαβάσω μια αθλητική εφημερίδα ☺. Τότε, η συζήτηση για τα αθλητικά, μαζί με τα νέα της υγείας και της οικογένειας, ήταν ένας τρόπος για να «σπάσει» ο πάγος. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, και επιπλέον είμαι ευτυχής που βλέπω και άλλες γυναίκες μέσα στο οργανισμό να έχουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. 

#2. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ήταν το πρώτο στην ασφαλιστική αγορά που πιστοποιήθηκε με την εναρμόνιση λειτουργίας του, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα.

#3. Η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και αξιολογώντας, όχι μόνο  τα παραδοσιακά «hard controls» αλλά και τα «soft controls». Έχουμε μια άλλη προσέγγιση προς τα ευρήματά μας. Έχουμε προσθέσει το λεγόμενο «Γιατί κάτι δεν έγινε;» Οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο behavioral or cultural παράγοντα; 

Επιπλέον έχουμε υιοθετήσει την ανάλυση δεδομένων στους ελέγχους. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία να κοιτάμε σε μεγαλύτερο εύρος τα ευρήματά μας. Τα ευρήματά μας είναι πλέον πιο «fact based»  και οπτικοποιημένα. Με βάση αυτά, μπορούμε να παρέχουμε στον ελεγχόμενο την πληρότητα των εξαιρέσεων ή μάλλον των σημείων βελτίωσης. Και αυτό συνιστά το λεγόμενο «Data driven audits». 

Για τα soft skills και τα hard skills 

Ο εσωτερικός ελεγκτής δεν πρέπει να είναι το «σκληρό πρόσωπο» που ίσως φαντάζονται πολλοί. Αντίθετα πρέπει να έχει πολύ καλά προσόντα επικοινωνίας. Να έχει ουσιαστική ευελιξία στον τρόπο σκέψης του. Να παρουσιάζει προσαρμοστικότητα στην προσέγγιση των ανθρώπων και των καταστάσεων, διατηρώντας πάντα την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του.  Πρέπει να έχει ενσυναίσθηση αλλά ταυτόχρονα και την εσωτερική δύναμη της ανεξάρτητης έκφρασης.

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει πρώτα τα soft skills και ίσως μετά να αποκτήσει τα hard skills. Αυτά είναι συνήθως το financial background σε πρώτο πτυχίο, η πιστοποίηση ως ορκωτός ελεγκτής, η συνεχής ετήσια επιμόρφωση – αυτό συγκεκριμένα αφορά 42 ώρες training ετησίως – και οι ικανότητες ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων. 

Προσωπικά πιστεύω πως τα soft skills είναι πολύ πιο σημαντικά από τα hard – και δυστυχώς αποκτούνται και πιο δύσκολα.

Όλα τα παραπάνω κάνουν τον επιτυχημένο εσωτερικό ελεγκτή. 

Για αυτά που απολαμβάνει περισσότερο στη δουλειά της

Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Η πρόκληση αυτή στην δουλειά μου με ενθουσιάζει. Μ’ αρέσει που ο εσωτερικός έλεγχος και εγώ προσωπικά επικοινωνούμε καθημερινά με όλα τα επίπεδα ιεραρχίας μες στην εταιρεία, αντιμετωπίζοντας όλους με τον πιο άμεσο και αντικειμενικό τρόπο. Από τον μέτοχο, στον CEO και τους συναδέλφους των τμημάτων, η συνεργασία είναι πάντα μοναδική και ευχάριστη.

Για τα «δύσκολα» του επαγγέλματός της

Στη δουλειά μου έχεις πολλούς stakeholders και επομένως πολλές σχέσεις να διαχειριστείς. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είμαστε λίγο σαν «ακροβάτες» που πρέπει  να διατηρήσουμε την ισορροπία από τον μέτοχο, στην επιτροπή ελέγχου, στη διοίκηση, στους συναδέλφους, στους εξωτερικούς συνεργάτες, στον επόπτη.

Για την σημαντικότερη εμπειρία της στην Interamerican

Δεν είναι μόνο μία. Είναι η συσσωρευμένη ενέργεια της Interamerican μέσα από τα τελευταία 22 χρόνια που την οδηγεί σε μια πορεία εξέλιξης, ανόδου και προόδου.  

Για τα όνειρα και τους στόχους της 

Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω ενεργά την Interamerican συμβάλλοντας στην ανοδική της πορεία, με αγαπημένους συναδέλφους και τιμώντας τις αξίες που την πλαισιώνουν. Και… θέλω να περάσουμε επιτέλους όλοι μας σε μια νέα κανονικότητα! Να ταξιδέψω σε πολύ περισσότερα μέρη και να μπορέσω να τρέξω σύντομα τον πρώτο μου Μαραθώνιο!