Ξεκινάμε την 1η Δεκεμβρίου

Content Contributors: Μαρία Χριστίνα Αλεξίου

Τα τελευταία χρόνια τόσο η οικονομική κρίση όσο και η πανδημία έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Πριν προλάβουμε να βγούμε από την οικονομική κρίση και να επανέλθουμε στην πρότερη κανονικότητα, ξεκίνησε η πανδημία, η οποία εισήγαγε έναν νέο τρόπο εργασίας, την τηλεργασία, κάτι που δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε ότι θα συνέβαινε σε τέτοια κλίμακα, τόσο άμεσα και χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία. Η ιστορία έδειξε ότι όλα είναι εφικτά, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, προσαρμοστήκαμε στη νέα πραγματικότητα και παρόλες τις εξαιρετικά νέες και αβέβαιες συνθήκες διατηρήθηκαν τα καλά αποτελέσματα και η ανάπτυξη της εταιρίας μας!

Από την απόλυτη φυσική παρουσία, στην απόλυτη τηλεργασία και από εκεί στο υβριδικό μοντέλο εργασίας… Το επόμενο στάδιο είναι το πέρασμά μας στη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Eργασίας.

Ας δούμε λοιπόν, τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας;

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, είναι μία από τις πλέον πρωτοποριακές μεταρρυθμίσεις για την Προστασία της Εργασίας, που γίνεται πράξη. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, τις ημέρες που εργάζονται με φυσική παρουσία, άμεσα συνδεδεμένο και λειτουργικό σε πραγματικό χρόνο με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στην περίπτωση μας, όταν αναφερόμαστε στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δεν εννοούμε κυριολεκτικά μια φυσική κάρτα αλλά την υποχρέωση της καταγραφής έναρξης/λήξης του ωραρίου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, το in.for.me.

Αμοιβαία οφέλη για εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι η καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου. Το νέο σύστημα αποτελεί επίσης εγγύηση για την απόδειξη του χρόνου απασχόλησής τους. Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων υποστηρίζοντας την διαφάνεια.
  • Δημιουργείται το πλαίσιο για διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους, καθώς οι Ελεγκτικές Αρχές θα γνωρίζουν πριν τον έλεγχο πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εργασίας.
  • Κατοχυρώνονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος από εισφορές.

Ποιο θα είναι το όφελος του ΕΡΓΑΝΗ II και της Ψηφιακής Κάρτας για τις επιχειρήσεις;

  • Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία εκτός από τους εργαζόμενους πλήττει και τις επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκείνων που παραβιάζουν τη νομοθεσία.
  • Η τήρηση του ωραρίου και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αποτελούν παράγοντες αποκατάστασης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενώ διασφαλίζουν παράλληλα τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και του προϋπολογισμού.

Ποια είναι τα δικά μας επόμενα βήματα;

Η εταιρία μας είναι ήδη έτοιμη για να υποστηρίξει όλη την διαδικασία που απαιτείται, έτσι για την καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων της και την ομαλή προσαρμογή όλων, έχει σχεδιάσει ένα επικοινωνιακό πλάνο.

Όπως αναφέραμε, η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας θα πραγματοποιείται μέσω του in.for.me, με εύκολη και φιλική προς τον εργαζόμενο χρήση, η οποία προβλέπει με την έναρξη του ωραρίου να γίνεται από τον εργαζόμενο “Check in” και αντίστοιχα “Check out” κατά την λήξη του ωραρίου.

Για την καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού, μέσα στις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις ενέργειες που απαιτούνται για την εύκολη προσαρμογή μας στη νέα εποχή χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας.

Έτσι από την 1η Δεκεμβρίου 2022, με συνέπεια και επαγγελματισμό, θα φροντίσουμε να μην ξεχνάμε ότι τις ημέρες που εργαζόμαστε στο γραφείο, θα πρέπει να λειτουργούμε την Ψηφιακή Κάρτα εργασίας μας, προστατεύοντας τόσο τους εαυτούς μας ως εργαζόμενους όσο και τον Οργανισμό.