Ένα έργο συντονισμού για τις αλλαγές της συγχώνευσης

Το Project Eagle είναι το έργο που εστιάζεται στον συντονισμό της συγχώνευσης των εταιριών του Ομίλου μας, απλοποιώντας τις διαδικασίες και ενοποιώντας τις δραστηριότητες. Διαβάστε περισσότερα γι’ αυτό.

Γράφει η Μάρη Μαρουδή

H «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.» απέκτησε πρόσφατα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ορίζων Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων». Τον Φεβρουάριο του 2023 αποφασίσθηκε η συγχώνευση των τριών εταιριών ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζωής, ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζημιών και ΟΡΙΖΩΝ με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την μητρική τους εταιρία (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζωής).

Με τη συγχώνευση απλοποιούνται σημαντικά οι εσωτερικές διαδικασίες και κατ’ επέκταση μειώνεται το λειτουργικό κόστος της εταιρίας, καθώς η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» θα αλλάξει την επωνυμία της και θα ασκεί ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών. Η «νέα» εταιρία θα διατηρήσει το υπάρχον ΑΦΜ καθώς και τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία της Ζωής και θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας INTERAMERICAN Ζημιών, απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους και στους προμηθευτές της, με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις.

Οι πελάτες των brands Interamerican και Anytime, πλέον θα συναλλάσσονται με μια εταιρία για όλα τα ασφαλιστήρια που έχουν, ανεξαρτήτως κλάδου ασφάλισης, αναφορικά με τις καλύψεις τους, την αποζημίωσή τους, την πραγματοποίηση των πληρωμών τους.

Τα αποτελέσματα της συγχώνευσης θα επέλθουν στο τέλος του 2023, μετά την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το εξαιρετικά σημαντικό έργο του συντονισμού των αλλαγών που χρειάζονται σε κάθε τομέα, έχουν αναλάβει ομάδες από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και έχει την ονομασία “Project Eagle”. Στο Interact έχουν αναρτηθεί Q&As για το έργο αυτό που αφορά όλους μας, ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά.