Και δράσεις για την υλοποίηση της αποστολής μας

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις που κυρίως πυροδοτήθηκαν από αυτόν σε διεθνές επίπεδο επηρέασαν και την ACHMEA. Ωστόσο η μητρική μας εταιρεία πραγματοποίησε εντυπωσιακά βήματα προς την υλοποίηση της αποστολής μας.

Σε μία εκδήλωση ανοιχτή σε όλες τις Opcos, στις 9 Μαρτίου, η Achmea παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματά της για το 2022. H Bianca Tetteroo, ο Michel Lamie και ο Robert Otto παρευρέθηκαν στη συνάντηση και απάντησαν σε ερωτήσεις, όπως σχετικά με την επιρροή των δύσκολων χρηματοπιστωτικών αγορών στα επενδυτικά αποτελέσματα, αλλά και για τα βήματα που έχουμε γίνει προς την υλοποίηση της στρατηγικής και του οράματός μας.

«Είχαμε μια χρονιά γεμάτη ανατρεπτικά γεγονότα, μια χρονιά που επισκιάστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρώτα και κύρια, αυτό δυστυχώς οδήγησε σε τεράστιο ανθρώπινο πόνο. Εν μέρει λόγω του πολέμου, το 2022 ήταν μια ακραία χρονιά από πολλές απόψεις, με χαρακτηριστικά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια και χαμηλότερες τιμές μετοχών. Αυτό είχε αντίκτυπο στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, ωστόσο πετύχαμε τους στρατηγικούς μας στόχους» είπε μεταξύ άλλων η Bianca Tetteroo.

Δείτε περισσότερα στο video