Έγινε πραγματικότητα, από την Anytime, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του SSR

Η Anytime αναλαμβάνει μέσω διεθνών προτύπων για λογαριασμό των πελατών μας να αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται από το αυτοκίνητό τους σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα, καθιστώντας τη μετακίνησή τους «κλιματικά ουδέτερη»

Γράφει ο Νικόλας Αγγελόπουλος

Η ζωή μας αλλάζει και μαζί με αυτήν αλλάζουμε κι εμείς. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις αυτής αυξάνονται τόσο για τον πλανήτη μας, όσο και για την ποιότητα της ζωής μας.

Στον ασφαλιστικό κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο που πρέπει να διαχειριστούμε. Και η διαχείριση αυτή θα πρέπει να συνδέεται άμεσα και με το αντικείμενο των εργασιών μας. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του πρώτου «πράσινου» ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου. Μία ιδέα που καιρό έψαχνε τις κατάλληλες ώριμες συνθήκες να υλοποιηθεί.

Έτσι λοιπόν 6 χρόνια μετά την εισαγωγή του καινοτόμου ασφαλιστικού προγράμματος αυτοκινήτου Short Drive που με τη χρήση τηλεματικής ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου, η Anytime μετατρέπει το Short Drive στο πρώτο «πράσινο» πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου!

Στην ουσία η Anytime αναλαμβάνει μέσω διεθνών προτύπων για λογαριασμό των πελατών μας να αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται από το αυτοκίνητό τους σε πιστοποιημένα περιβαλλοντικά έργα, καθιστώντας τη μετακίνησή τους «κλιματικά ουδέτερη» για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Επομένως η όποια επιβάρυνση έχει δεχτεί το περιβάλλον από τη χρήση του οχήματος των πελατών μας αντισταθμίζεται από εμάς.

Υιοθετώντας στην πράξη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή, συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ενεργά στην προσπάθεια για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και οδηγούν σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε συνδυάζοντας γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρία και με τη βοήθεια των κατάλληλων συνεργατών εντός και εκτός εταιρείας δημιουργήθηκε ένα επιτυχημένο μοντέλο ομαδικής εργασίας καταφέρνοντας να πάρει μορφή και να μετουσιώνει την έννοια της βιωσιμότητας στην λειτουργία μας αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.